Wypadki w pracy UK – dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania

Wypadki w pracy – dokumenty potrzebne do uzyskania odszkodowania

Nikt z nas nie chce być poszkodowanym w wypadku. Szczególnie jeśli jest to wypadek w pracy UK. Mimo wszystko, nie zawsze udaje się uniknąć takich zdarzeń. Ważne wówczas jest, aby zachować zimną krew i wiedzieć jak się zachować. Od tego wszak może zależeć, czy uzyskamy odszkodowanie za wypadek przy pracy. Jeśli do tej pory nie znajdowałeś się w takiej sytuacji, udzielamy ci niezbędnych wskazówek i porad, które mogą być dla ciebie niezwykle pomocne. Dzięki nim jeszcze łatwiej będzie ci podjąć odpowiednie działania, kiedy wypadek w pracy w UK stanie się faktem.

Pierwsza pomoc

wypadek uk
wypadek uk

Najważniejsza przy każdym wypadku jest pierwsza pomoc. Życie i zdrowie człowieka jest wartością nadrzędną, o którą należy dbać maksymalnie. Od nas zależy, czy osoba poszkodowana będzie mogła wrócić do zdrowia i ponownie podjąć pracę. Zasady udzielania pierwszej pomocy powinny zostać przybliżone pracownikom, podczas okresowych szkoleń w zakładzie pracy. Pracownicy mogą również we własnym zakresie doszkalać się z tego tematu. Jest to wiedza, która okazuje się niezwykle przydatna nie tylko w pracy, ale i życiu prywatnym. Konieczność udzielenia pierwszej pomocy może spotkać każdego z nas. Dobrze, jeśli w takim momencie będziemy wiedzieć jak działać. Znacznie zwiększa to szanse osoby na przeżycie.

Poinformowanie przełożonego

O tym, że w zakładzie miał miejsce wypadek w pracy UK, powinien zostać poinformowany przełożony. W dużych zakładach pracy, to on zajmie się dalszymi czynnościami, związanymi z wyjaśnieniem przyczyn wypadku, a także skompletowaniem potrzebnej dokumentacji. Potrzebnej do czego? Do tego, aby za wypadek w pracy UK, odszkodowanie zostało wypłacone w należytej wysokości.

Zajmijmy się teraz rozpoznaniem wszystkich dokumentów, które powinny zostać przygotowane do tego, aby otrzymać odszkodowanie za wypadek od ubezpieczyciela.

  • protokół wypadkowy – to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie mogą powstać przy wypadku w miejscu pracy. W takim protokole będą znajdować się informacje dotyczące wszystkich okoliczności, towarzyszącym temu zdarzeniu. Przede wszystkim istotne w protokole wypadkowym będzie dokładne określenie godziny i dnia, w jakim wypadek przy pracy miał miejsce. Należy z pełną precyzją opisać wszystkie czynności, jakie wykonywał pracownik na swoim stanowisku pracy. Jeśli wypadek w pracy w UK powstał z powodu nieprawidłowego działania urządzenia, konieczne będzie jego dokładne sfotografowanie. Dodatkowo, do kompletnej dokumentacji wypadkowej należy dołączyć kopię okresowych przeglądów technicznych urządzenia, jeśli zostało ono objęte badaniami DTR. Po każdym takim badaniu komisja wystawia specjalne świadectwo DTR, które dopuszcza to urządzenie do dalszej pracy.
  • dokumentacja medyczna – kolejna grupę dokumentów do skompletowania stanowią badania lekarskie, którym powinna zostać poddana osoba poszkodowana. Takie badania wykonywane są w specjalistycznym ośrodku medycznym, wyposażonym w niezbędną do tego celu aparaturę. Każde przeprowadzone na poszkodowanym pracowniku badanie, winno zostać następnie potwierdzone podpisem i pieczęcią lekarza, uprawomocnionego do jego przeprowadzania. Jakie badania powinny znajdować się w dokumentacji medycznej, tworzonej dla pracownika, który uległ wypadkowi w miejscu pracy? Przede wszystkim, muszą to być standardowe badania. Następnie, zależnie od charakteru wypadku, badania te mogą być poszerzone o kolejne, jeszcze bardziej szczegółowe. Zdjęcia z prześwietleń, badania tomograficzne, czy nawet badania krwi na obecność alkoholu lub innych substancji – na przykład narkotyków. To wszystko jest konieczne do tego, aby wykluczyć winę pracownika, polegająca na tym, że podjął prace w stanie, który mu na to nie pozwalała. W niektórych umowach ubezpieczeniowych może być zapis, że wypłata odszkodowania za wypadek w pracy UK, przysługuje wyłącznie pracownikom, którzy w pracy byli trzeźwi.
  • roszczenie odszkodowawcze – osoba poszkodowana w wypadku w pracy, powinna złożyć specjalne roszczenie odszkodowawcze. Należy w nim umieścić wszystkie informacje, dotyczące przewidywanej sumy odszkodowania, którą ubezpieczyciel wypłaci za wypadki w pracy. Roszczenia powinny zostać podparte stosownymi argumentami – na przykład kosztorysem leczenia, przygotowanym przez szpital lub inną placówkę medyczną.

Jak szybko zostanie wypłacone odszkodowanie?

Wypadek przy pracy jest czynnością niespodziewaną. To oznacza, że niemożliwość dalszego wykonywania pracy stanowi poważne problemy finansowe dla poszkodowanego i jego rodziny. To bardzo delikatna sytuacja, która sprawia że ubezpieczyciel powinien w możliwie najkrótszym czasie dokonać wypłaty odszkodowania za wypadek w pracy UK. Najczęściej dochodzi do tego w terminie ok. 7 dni od złożenia kompletnej dokumentacji po wypadkowej.